PROJEKT

Vi genomför utvecklingsprojekt med fokus på diversifierad energiproduktion – Biokol

Projekttid_ 01.01.2023  –  30.09.2023

Medfinansiering: