NOVA FOREST

Vi på Nova Forest erbjuder skogstjänster och virkestjänster till dig som skogsägare.

Vi hjälper dig med bl.a. virkeshandel, skogsröjning, avverkning, gallring och flisförsäljning. Under tjänster kan du läsa mera om våra skogstjänster vi erbjuder.

Nova Forest Ab Oy har åtagit sig att genomföra virkeshandel på ett hållbart sätt och utför virkeshandel biologiskt, ekologiskt och socialt i enlighet med hållbar utveckling. Nova Forest Ab Oy har ett certifierat ledningssystem för virkets ursprungskedja.

Certifikat: INS-PEFC-COC-210648

Kontakta oss på Nova Forest

SAMARBETSPARTNERS