Skogstjänster

Förnyelseavverkning

En förnyelseavverkning sker vanligtvis då en skog är 60-100 år. Vid förnyelseavverkning gör man utrymme för nästa trädgeneration. Avverkningen görs oftast maskinellt.

Gallring

När skogen har vuxit tät är det dags för gallring. Detta görs så att beståndet inte ska behöva konkurrera om utrymme, ljus och näring. Genom gallring tas en del av träden bort och de återstående träden får utrymme att växa och bli livskraftiga.

Leveransaffär

Vid en leveransaffär ser du som skogsägare till att avverkning sker samt transporterar träden till en plats där de kan hämtas av en virkesbil.

Rotaffär

Vid en rotaffär innebär det att vi sköter om avverkningen och transporten av virket.

Röjning

Med jämna mellanrum behöver skogen röjas. Det innebär att oönskad träd avvecklas och lämnas kvar på marken för att gödsla skogsmarken. Vid röjning kan även träd som fått skador avvecklas.

Plantering

Plantering är det säkraste resultatet att förnya en skog. Vi hjälper dig med plantering samt att välja rätt typ av planta beroende på hur växtplatsen ser ut.

Högläggning

Högläggning innebär att man med hjälp av en grävmaskin utför högar där plantor sedan kan planteras. I och med detta får plantorna ett försprång gentemot övrig växtlighet på området.

Väg- och dikesplaneringar

Vi hjälper dig med väg- och dikesplaneringen.

Flisförsäljning

Av oss kan du köpa flis direkt till din värmecentral.

Skogsvärderingar

Vi hjälper dig värdera din skog. Värdering av din skog behövs t.ex. om du tänker sälja eller vid en bouppteckning.