Palvelut

Uudistushakkuu

Uudistushakkuu tehdään tavallisesti, kun metsä on 60-100 vuotta vanha. Tällöin hakkuissa tehdään tilaa seuraavalle puusukupolvelle. Hakkuut tehdään useimmiten koneellisesti.

Harvennus

Kun metsä on kasvanut tiheäksi, on aika harventaa. Tämä tehdään, jotta puiden ei tarvitsisi kilpailla tilasta, valosta ja ravinnosta keskenään. Osa puista otetaan harvennuksessa pois ja jäljelle jäävät puut saavat tilaa kasvaa ja voimistua.

Toimituskauppa

Toimituskauppa tarkoittaa, että sinä metsänomistajana hoidat hakkuut sekä puiden kuljetuksen paikkaan, josta puutavara-auto voi ne noutaa.

Pystykauppa

Pystykauppa tarkoittaa, että me hoidamme hakkuut puolestasi sekä kuljetamme puut tehtaalle.

Raivaus

Metsä täytyy raivata säännöllisin väliajoin. Metsän epätoivotut puut poistetaan ja jätetään maahan maatumaan lannoitteeksi. Raivaamalla voidaan poistaa myös vahingoittuneet puut.

Mätästys

Mätästyksessä tehdään kaivinkoneen avulla kasoja, joihin voidaan istuttaa puuntaimia. Tämän menetelmän avulla taimet saavat kasvussaan etumatkaa verrattuna muuhun alueen kasvillisuuteen.

Istutus

Istutus on varmin tapa saavuttaa tulosta metsän uusimisessa. Autamme sinua istuttamisessa sekä oikean taimen valitsemisessa juuri sinun tarkoittamallesi kasvupaikalle.

Tie- ja ojasuunnittelu

Autamme sinua metsätiesi- ja ojituksiesi suunnittelussa.

Hakemyynti

Meiltä voit ostaa haketta suoraan lämpökeskukseesi.

Metsänarviointi

Autamme sinua metsäsi arvioinnissa. Tarvitset arviointia esim. kun aiot myydä, tai perunkirjoituksen yhteydessä.